Zobrazit výběr parametrů

Hrozby spojené se změnou klimatu

Hlavní přínosy opatření

Časová náročnost realizace

Realizace opatření

Obnova a zřizování postranních ramen – tůně a mokřady

Tůně a mokřady hrají důležitou roli z hlediska akumulace a retence vody, kvality vody, protipovodňové funkce, druhové rozmani...

Další informace

Obnova břehových porostů

Obnova břehových porostů v rámci revitalizace okolí toku zahrnuje úpravu stávajících porostů a / nebo výsadbu porostů nových....

Další informace

Otevřené vodní plochy ve městě

Do kategorie otevřené vodní plochy ve městě řadíme především jezírka, retenční nádrže nebo tzv. vodní náměstí. Otevřené vodní...

Další informace

Plochy s propustným povrchem

Do kategorie plochy s propustným povrchem řadíme např. štěrkový trávník, povrch ze štěrku nebo kamenné drti, vegetační tvárni...

Další informace

Samostatně stojící stromy, stromořadí

Do kategorie samostatně stojící stromy, stromořadí řadíme individuálně stojící stromy, řady stromů podél komunikací, aleje, s...

Další informace

Udržitelný městský odvodňovací systém (Sustainable urban drainage systems – SUDS)

Udržitelný městský odvodňovací systém (Sustainable urban drainage systems - SUDS) je tvořen souborem prvků, které vytvářejí f...

Další informace

Volně stojící zelená zeď

Zelená zeď je definována jako svisle orientovaný element, který je z části nebo zcela tvořen, pokryt nebo osázen vegetací. Ze...

Další informace

Zachytávání srážkové vody a její následné využití jako užitkové vody v rámci technologického řešení budovy

Zachytávání srážkové vody a její následné využití jako užitkové vody v rámci technologického řešení budovy je komplexní opatř...

Další informace

Zachytávání srážkové vody a její následné využití pro zálivku zeleně

Zachytávání srážkové vody mimo budovu a její následné využití (zachytávání srážkové vody „do sudu“) je ve své podstatě tradič...

Další informace