Zobrazit výběr parametrů

Hrozby spojené se změnou klimatu

Hlavní přínosy opatření

Časová náročnost realizace

Realizace opatření

Budování polderů

Budování polderů (tzv. „suchých“ či „polosuchých“ nádrží) je realizováno primárně za účelem protipovodňové ochrany. Jedná se ...

Další informace

Extenzivní a semi-intenzivní zelená zeď

Zelená zeď je definována jako svisle orientovaný element, který je z části nebo zcela tvořen, pokryt nebo osázen vegetací. Ze...

Další informace

Extenzivní zelená střecha

Zelená střecha je definována jako povrch střechy, který je z části nebo zcela pokryt hydroizolační membránou, pěstebním medie...

Další informace

Fontány

Budování fontán ve městě představuje technické řešení, které využívá kombinaci několika technologických elementů tvořících fu...

Další informace

Infiltrační plochy

Do kategorie infiltrační plochy řadíme např. zasakovací pásy, vsakovací průlehy nebo dešťové zahrady. Zasakovací pásy, vsakov...

Další informace

Intenzivní zelená střecha

Zelená střecha je definována jako povrch střechy, který je z části nebo zcela pokryt hydroizolační membránou, pěstebním medie...

Další informace

Intenzivní zelená zeď

Zelená zeď je definována jako svisle orientovaný element, který je z části nebo zcela tvořen, pokryt nebo osázen vegetací. Ze...

Další informace

Komunitní zahrady

Do kategorie komunitní zahrady řadíme společně obhospodařované pozemky ve městě (často původně opuštěné plochy a brownfieldy)...

Další informace

Městské parky

Do kategorie městské parky řadíme parky ve městě i na jeho rozhraní (tzv. příměstské parky), zelené prostory mezi bloky domů,...

Další informace